KIN 57 – Tierra Entonada Roja

Adele (5/5/1988) Psi-crono: 113

Curt Sachs (29/6/1881) Psi-crono: 110

Ernesto Wood (18/8/1883) Psi-crono: 241

Ettore Scola (10/5/1931) Psi-crono: 208

Ewan McGregor (31/3/1971) Psi-crono: 146

Fernand Khnopff (12/9/1858) Psi-crono: 34

François-Nicolas Chifflart (21/3/1825) Psi-crono: 177

Groucho Marx (2/10/1890) Psi-crono: 44

Jack White (9/7/1975) Psi-crono: 250

John Bradshaw (29/6/1933) Psi-crono: 110

John Landis (3/8/1950) Psi-crono: 4

Kimi Räikkönen (17/10/1979) Psi-crono: 218

Mei Mei (22/10/1922) Psi-crono: 51

Niels Bohr (7/10/1885) Psi-crono: 49

Paul Smit (26/3/1976) Psi-crono: 182

Richard Rudd (7/9/1967) Psi-crono: 29

Thomas Bergersen (4/7/1980) Psi-crono: 245

Tina Turner (26/11/1939) Psi-crono: 82