KIN 16 – Guerrer0 Eléctrico Amarillo

Alfred Loisy (28/2/1857) Psi-crono: 164

Alice Coltrane (27/8/1937) Psi-crono: 39

Arturo Pérez Reverte (25/11/1951) Psi-crono: 81

Bo Derek (20/11/1956) Psi-crono: 77

Deodat van der Mont (15/3/1582) Psi-crono: 169

Edward de Bono (19/5/1933) Psi-crono: 220

Élie Cartan (9/4/1869) Psi-crono: 114

Giovanni Battista Tiepolo (5/3/1696) Psi-crono: 173

Jean Prieur (10/11/1914) Psi-crono: 210

John Stith Pemberton (8/7/1831) Psi-crono: 249

Jorge Drexler (21/9/1964) Psi-crono: 43

Josefina Maynadé (13/6/1908) Psi-crono: 234

Karl Kerenyi (19/1/1897) Psi-crono: 126

Marina Abramovic (30/11/1946) Psi-crono: 87

Patrick Flanagan (11/10/1944) Psi-crono: 55

Rigoberta Menchú (9/1/1959) Psi-crono: 192

Robert Palmer (19/1/1949) Psi-crono: 126