KIN 151 – Mono Galáctico Azul

Aki Kaurismäki (4/4/1957) Psi-crono: 107

Alex Kapranos (20/3/1972) Psi-crono: 175

Beenie Man (22/8/1973) Psi-crono: 260

Cate Blanchett (14/5/1969) Psi-crono: 214

Enzo Ferrari (18/2/1898) Psi-crono: 144

Felix Mendelssohn (3/2/1809) Psi-crono: 165

Georges Simenon (13/2/1903) Psi-crono: 139

Jenson Button (19/1/1980) Psi-crono: 126

Józef Marcinkiewicz (30/3/1910) Psi-crono: 146

Julian Assange (3/7/1971) Psi-crono: 244

June Carter Cash (23/6/1929) Psi-crono: 149

Kenny Jones (16/9/1948) Psi-crono: 222

Mike Watt (20/12/1957) Psi-crono: 98

Paul Carus (18/7/1852) Psi-crono: 259

W. T. Tutte (14/5/1917) Psi-crono: 214