KIN 103 – Noche Cristal Azul

Alvaro Scaramelli (3/9/1965) Psi-crono: 25

Bruno Cardeñosa (18/10/1972) Psi-crono: 50

Charlie Sheen (3/9/1965) Psi-crono: 25

Harry Nilsson (15/6/1941) Psi-crono: 236

León Denis (1/1/1846) Psi-crono: 120

Liberace (16/5/1919) Psi-crono: 216

Lou Reed (2/3/1942) Psi-crono: 168

Luis Alberto Ammann (17/11/1942) Psi-crono: 64

Margaret Thatcher (13/10/1925) Psi-crono: 203

Martin Scorsese (17/11/1942) Psi-crono: 64

Paul Newman (26/1/1925) Psi-crono: 133

Rod Laver (9/8/1938) Psi-crono: 10

Thubten Chodron (18/9/1950) Psi-crono: 239